top of page

KOULUTTAJAT

Olemme molemmat pohjakoulutukseltamme fysioterapeutteja ja toimineet yrittäjinä kohta kymmenen vuoden ajan. Fysioterapeutteina meidät on tuonut yhteen erikoistumisemme äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiaan sekä myöhemmin vauvojen ja lasten keholliseen hoitamiseen.  Pioneerin työ äitiysfysioterapian parissa, halu muuttaa maailmaa paremmaksi ja luoda monialainen työyhteisö synnyttivät Koko perheen hyvinvointikeskus Olennaisen Poriin. 

Kouluttautuminen MyFascia-terapeuteiksi avasi maailman yhä laajempaan kehoterapiaan. Sen mukanaan tuoma holistinen ymmärrys ihmiskehon toiminnasta on ollut merkittävä suuntaviiva omannäköisen ammatillisen polun rakentumisessa.

Yksilövastaanotolla kohtaamme eri ikäisiä asiakkaita ja kiitollisina olemme saaneet kuulla satojen kehojen kertomaa tarinaa. On vaatinut valtavaa rohkeutta murtaa vanhoja tapoja, tiukkoja bokseja ja kuvitelmia siitä, mitä luulemme tietävämme. Intuitiivisten, herkkien käsiemme ja kehojemme kautta olemme saaneet laskeutua oman tarinamme ääreen, mikä on avannut meidät tekemään työtä tavallamme.

Erikoisosaamisemme fysioterapeutteina nivoutuu äitiysfysioterapiaan, lantionpohjan fysioterapiaan, pään ja purennan sekä hermoston ja erilaisten kiputilojen luomiin haasteisiin. Lapsien ja vauvojen kehollinen hoitaminen on avannut meille pohjattoman kiinnostuksen kohtuajan ja embryologian merkitykseen ja  heijastumaan meissä kaikissa. Kehollisen hoitamisen vahva osaamisemme kytkeytyy erilaisiin faskiatekniikoihin, joista merkittävimpänä on ollut laskeutuminen epäsuorien tekniikoiden ja intuitiivisen koskettamisen maailmaan.

Somaattisuus on näkynyt ohjaamissamme ryhmissä jo vuosien ajan. Pilates- ja joogaopinnot sekä fysioterapeuttinen ymmärrys toiminnallisesta ihmisestä ovat kuljettaneet meitä etsimään yhä syvempää ymmärrystä ruumiillisista jatkumoista ja sitä kautta kokonaisvaltaisesti hyvinvoivasta kehosta.

Tällä hetkellä opiskelemme Satu Palokankaan luotsaamassa somaattisen liiketerapian kolmevuotisessa koulutuksessa. Sen lisäksi tutkimme omaa ruumiillista kokemustamme niin työmme ohessa ihmisinä ihmisille kuin tanssimalla viikottain yhdessä nykytanssin luomien jatkumoiden äärellä.

bottom of page